Palkan sivukulut 2014

13.01.2015

  2014 2013
Sotu-maksuprosentit 2,14 % 2,04 %
Sotu-maksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista    
     
TyEL 2014 2013
 1)Sopimustyönantaja:  alle 53 v / yli 53 v  alle 53 v / yli 53 v

  - työnantajan osuus  (palkat < 1.936.500 €/v.2012)

 18,65 % / 17,15 %  18,25 % / 16,90 %
 - työnantajan osuus (palkat 1.936.500 - 30.984.000 €/v.2012)  18,50 % / 17,00 %  18,10 % / 16,75 %
 - työnantajan osuus (palkat > 30.984.000 €/v.2012)  18,47 % / 16,97 %  18,07 % / 16,72 %
 - työntekijän osuus  5,55 % /  7,05 %  5,15 % / 6,50 %
yhteensä  24,02-24,20 % / 24,02-24,20 %  23,22-23,40 % -/23,22-23,40 %
TyEL-maksu peritään 18-67 vuotiaasta työntekijästä    
TyEL alaraja euroa /kk 56,55 € 55,59 €
2) Tilapäinen työnantaja (ei vakituista työntekijää ja palkkasumma alle 8.100 €/6kk)  alle 53 v / yli 53 v  alle 53 v / yli 53 v
 - työnantajan osuus  18,65 % / 17,15 %  18,65 % / 17,30 %
 - työntekijän osuus  5,55 % / 7,05 %  5,15 % / 6,50 %
yhteensä  24,20 % / 24,20 %  23,80 % / 23,80 %
     
Työttömyysvakuutus 2014 2013
 - työnantaja (1.990.500 € asti) 0,75 % 0,80 %
 - työnantaja (1.990.500 € ylittävästä osuudesta) 2,95 % 3,20 %
 - työntekijän osuus 0,50 % 0,60 %
yhteensä 1,25 % 1,40 %
Työttömyysvakuutusmaksu peritään 17-64 -vuotiaasta työntekijästä    
Osaomistajan työttömyysvakuutus 2014 2013
 - työnantajan osuus 0,75% 0,80 %
 - työntekijän osuus 0,19 % 0,20 %
yhteensä 0,94 % 1,00 %
Osaomistaja =    
 - yksin tai yhdessä perheen kanssa omistaa väh. 50 % osakkeista    
 - johtavassa asemassa (toim.joht., hall.jäs., hall.varajäs., jos prokuraoikeus) työskentelevä, ja itse omistaa väh. 15 % tai yhdessä perheen kanssa omistaa väh. 30 % osakkeista    
  2014 2013
Ryhmähenkivakuutus 0,067 % 0,068 %
 - vaihtelee yhtiöittäin    
Tapaturmavakuutus 0,10 - 7,00 % 0,30 - 8,00 %
 - työn tapaturmariskin ja vak.yhtiön tariffin mukaan    
     
Vakuutetun sairasvakuutusmaksu 2014 2013
Palkansaajat (ns. minimipidätys) 2,16 % 2,04 %
 - päivärahamaksu (sis.enn.pid.) 0,84 % 0,74 %
 - sairaanhoitomaksu 1,32 % 1,30 %
YEL-yrittäjät, korotettu päivärahamaksu 0,97 % 0,88 %
     
YEL-vakuutus 2014 2013
  alle 53 v / yli 53 v alle 53 v / yli 53 v
YEL-maksuprosentit 23,30 % / 24,80 % 22,50 % / 23,85 %
YEL-työtulon alaraja 7 430,59 €/v 7 303,99 €/v
YEL-työtulon yläraja 168 750,00 €/v 165 875,00 €/v
oikeus työttömyysturvaan, jos yel vähintään 8 520,00 €/v 8 520,00 €/v
oikeus osa-aikaeläkkeeseen, jos yel vähintään 14 861,18 €/v 14 607,99 €/v
YEL-vakuuttaminen on vapaaehtoista aina, jos yrittäjä saa työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä    
Työttömyyseläkkeen saaja saa ansaita enintään 706,87 €/kk 694,83 €/kk